Welcome to Юнисон Групп

No front page content has been created yet.

Экспертиза

Климаттын өзгөрүшү жана ресурсту үнөмдөө

климаттын өзгөрүү маселелери боюнча улуттук саясатты киргизүү, климаттын өзгөрүшү жөнүндө БУУ Алкактык Конвенциясында эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, сууну үнөмдөө, ылайыкташуу жана климаттын өзгөрүшүнүн жоюу боюнча иш-долбоорлор, жана башкалар.

Энергия тармагын башкаруу

чечим кабыл алуу, ачык-айкындык, жоопкерчилик, энергетика башкаруу коомчулуктун катышуусу, энергияны керектөөчүлөрдүн, иштиктүү диалог жана башкалардын укуктарын коргоо.

Энергиялык натыйжалуулук жана кайра жанма энергия булактары

Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу чөйрөсүндө мыйзамдарды жакшыртуу, жана новатордук каржылык механизмдерди имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн, кайра жанма энергия булактарынын бааларынын анализин иштеп чыгуу ж.б.

Маалымат компаниялар

жалпы коомчулукту республикалык жана областтык чендеги ачык лекциялар, маалымат плакаттар жана күнбарак, электр энергияны үнөмдөө ж.б. аркылуу калка түшүндүрүү

Биздин проектер

Юнисон Групп тарабынан 2002 жылдан 2016 жылга чейинки ишке ашырылган 50 проектин архиви

Партнерлор